Zpracování dat probíhá následujícím způsobem:

 1. Vyplněný formulář s přiloženým audiovizuálním obsahem je zaslán na server Wix, formulář spravuje boomte.ch

 2. Námi zvolený pracovník vyhodnocuje registrace a rozhoduje o dalším postupu. Je vázán mlčenlivostí.

 3. Pokud registraci zamítne, oznámí rozhodnutí mailem nebo sms a vzápětí všechna data ze serveru smaže.

 4. Pokud je registrace kladně vyřízena, data jsou překopírována na server společnosti Apple na platformu iCloud. Data jsou zašifrována a má k nim přístup pouze správce registrací 

Všechna osobní data jsou chráněna šifrou! S daty neobchodujeme.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti ULTIMATE ZOOM s.r.o., se sídlem Mukařovského 1986, 155 00 Praha 5, IČ: 07103271, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 294719/MSPH (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení

 • e-mail 

 • telefonní číslo

 • fotografie a videa

    Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zjištění, zda zájemce může pracovat na projektech, které mu agentura zprostředkuje.  Tyto údaje budou Správcem zpracovány po nezbytně nutnou dobu.

 

 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@penizenaruku.com

 2. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

 1. Poskytovatel softwaru …

 2. Agentura …

 3. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

   Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv      zpět,

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

 • na přenositelnost údajů,

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.